ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

    วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา โดยมีนายสุริยนตร์ โสตถิทัต รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง