ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้บริหาร และคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

    วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน          บ้านกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง โดยมี นางทิชา ณ นคร      ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้พิพากษาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ