ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

      วันที่ ๓๑ สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๑ คน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ