ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเรื่อง“สัญญะวิถี (Symbolic Way) การสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์” จัดโดย ส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

                วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง สัญญะวิถี (Symbolic Way) การสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้พิพากษา       ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ นักวิชาการอิสระ และทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ