ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง “บอกเล่าประสบการณ์ จาก KING’S COLLEGE สู่ศาลเยาวชนฯ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเสวนา ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้พิพากษาสมทบ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เรื่อง “บอกเล่าประสบการณ์ จาก KING’S COLLEGE (ประเทศสหราชอาณาจักร) สู่ศาลเยาวชนฯ” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและรอบครัวกลาง และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างจังหวัด   การเสวนาดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่าประสบการณ์ ของผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างศึกษาอบรมหลักสูตรกฎหมายเยาวชนและครอบครัว  ในสหราชอาณาจักร           โดยมี ผู้เข้าร่วมการเสวนา กว่า ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง