ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมเหลืองปรีดียาธร โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2562 เวลา ๑๓.00 นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง             พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน ๗๒ คน พร้อมด้วย นางปิยนันท์   พันธุ์ชนะวาณิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ             ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเหลืองปรีดียาธร โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ