ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางรำไพพร อรัญนารถ มารดาของ นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง ๑๘๗ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางรำไพพร อรัญนารถ มารดาของ นายสุรพันธ์ อรัญนารถ          ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางปิยนันท์            พันธุ์ชนะวาณิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายประสิทธิ์ รุจิวณิชย์กุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร คชภูมิ  ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง ๑๘๗ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ