ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางรำไพพร อรัญนารถ มารดาของ นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง ๑๘๗ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)        ของนางรำไพพร อรัญนารถ  มารดาของ นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษา        ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายประสิทธิ์ รุจิวณิชย์กุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน                 และครอบครัวกลาง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง ๑๘๗ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง