ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารศาลแขวงนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมโครงการ“เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ โดยมีนายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งครอบครัวจำนวน ๑๒๐ ครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา ๒๐๑๙ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารศาลแขวงนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ