ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มอบหมายให้ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งได้มอบโล่เกียรติยศ สำหรับโครงการบริการข้อมูลทันใจ DEHSUPHAN - BOT ในการประกวดนวัตกรรม/การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะร่วมเดินทางมาด้วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


image เอกสารแนบ