ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตย และ ชุด PPE อาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันนี้ (๑๒ พฤษภาคม 2564 ) เวลา ๑๐.๓0 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”  นางอุไรรัตน์  น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางรวมพร เกตุทัต นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนางอารยา เศวตเศรนี ร่วมกับ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบ ในนามบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนคลองเตย ซึ่งได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และ ชุด PPE ชุดกันเชื้อโรค อาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถานบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในนามโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด - 19” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ