ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบคูปองสำหรับแลกซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟอินทนิล (สาขา รถโมบายหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) ครั้งที่ ๓ โดยนางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม 2564 นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้การสนับสนุนโดยมอบคูปองสำหรับใช้แลกเครื่องดื่มจากร้านกาแฟอินทนิล สาขา รถโมบายหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ครั้งที่ ๓) โดยมีคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่และร่วมโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ