ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม 2564 โดยการไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์  (แอปพลิเคชันไลน์) และระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชน  และครอบครัวกลาง

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ