ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น และชุดตรวจ ATK จำนวน ๕๐๐ ชุด จากคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำไปมอบให้โครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องอิ่มบุญ ชั้น ๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง         และคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น จากนางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ และชุดตรวจ ATK จำนวน ๕๐๐ ชุด จากนางลัดดาวรรณ  เค้ามาก ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องอิ่มบุญ ชั้น ๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ