ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างทำผม สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพช่างผม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ฝึกทักษะวิชาชีพช่างทำผม สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว และเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพช่างผม “JUNIOR SALON”  ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน ที่สนใจได้ฝึกอบรมทักษะกับวิทยากร        ที่มีประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง โดยมี นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หัวหน้าโครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างตัดผม สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กล่าวรายงาน) คณะผู้พิพากษาสมทบ นายสมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด และวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพช่างผม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ