ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาอาวุโส ข้าราชการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการคดีการปล่อยชั่วคราวสำหรับเด็กและเยาวชน ประชุมหารือข้อราชการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการ แทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานธุรการในศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ