Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีimage
image

image รูปภาพ
image
image
image

         วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”ครั้งที่ ๕ จัดโดย สำนักกฎหมายและวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการตุลาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่และที่กำลังจะมีผลใช้บังคับ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง