ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมแซมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

image เอกสารแนบ