ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ