ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑๐ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ