Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องการปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสงคราม ณ ห้องอัศวินบอลรูม บีซี ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน ตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา ณ ห้องอัศวินบอลรูม บีซี ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน