Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญ องค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All For One) รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน