ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาอาวุโสศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๖๒
image

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางพนิดา งามอักษร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ
แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง