ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ติดต่อเราที่ตั้ง

ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-2725201

 

 อีเมล์

jvnc@coj.go.th

 

 Social