ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะทำงานพัฒนาระบบงานปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของเด็กและเยาวชน และจัดทำแบบรายงานประเมินความเสี่ยงสำหรับการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในศาลเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน