ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตย และ ชุด PPE อาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตย และ ชุด PPE อาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพิจารณาคดีทางออนไลน์ในสถานการณ์ COVID – 19 ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook Live เพจสื่อศาล ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน