ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศิลปะบำบัดสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องฝึกอาชีพ ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน