ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ผลการทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 3/2563 อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษาสมทบเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี ๑ คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ห้อง ๒๑๘) อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประกาศ เรื่องการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันเด็ก และเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอลสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ซอยสุคนธสวัสดิ์ ๒๗ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเพทมหานคร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมอภิปราย สรุปการวิจัยประเมินผล การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึง ความเป็นธรรม หัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน