ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๘๙ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยียวยา เด็ก เยาวชน และผู้เสียหาย (สำหรับผู้ให้คำปรึกษาระดับต้น) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พัฒนางานด้านมาตรการแทนการพิพากษาคดี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนติบัณฑิตยสภา

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image