Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรับมอบเงินทำบุญจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสร่วมสร้างพระประธานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะผู้พิพากษาประจำศาล เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้การต้อนรับคณะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน