ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศผลการทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID19) เดือนตุลาคม 2564 (ฉบับที่ 1) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมแซมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) การรับสมัครเป็นทนายความในคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ประจำปี พ.ศ.2564

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน