ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการอบรมและ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศาลแขวงนนทบุรี คณะผู้พิพากษาประจำศาล หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๐) ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี บวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง การจัดอบรมและจดแจ้งผู้ประสานการประชุม (สมัครผู้พิพากษาสมทบ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image