ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสร้างสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับพืชกัญชา และกระท่อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นางเสริม คล้ายสวน มารดาของ นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน