ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนติบัณฑิตยสภา
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนติบัณฑิตยสภา

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ