ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมด้วย           นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว  ณ วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ