ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง ขนม ๗๐ กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพ็ค ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่วมพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฏาคม 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ทำบุญบริจาคข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง ขนม จำนวน ๗๐ กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพ็ค ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่วมพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะดำเนินการส่งข้าวกล่องให้ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง