Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรีimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูลอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พ.ท.สุวัฒน์ คำแผลง ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง